nl
RSS Twitter

Brandverzekering en maatregelen

Binnen de politiek en de verzekeringsbranche is inmiddels wel duidelijk geworden dat het vervangen van alle schermdoeken door brandvertragende doeken voor 1 januari 2017 voor veel partijen financieel niet haalbaar zal zijn. Om de kwekers tegemoet te komen is daarom naar alternatieven gezocht.

Een opsomming:
• Bij nieuwbouw en vervanging dienen brandvertragende doeken geïnstalleerd te worden.
• Voor kwekers met brandbare schermdoeken gelden de volgende acties om de brandverzekering te kunnen behouden na januari 2017:

Bedrijven voorzien van brandbaar schermdoek dienen de elektrische installatie inclusief de hoofdschakelkast te laten keuren (NEN 3140) en vervolgens de gebreken te laten herstellen

Bedrijven voorzien van brandbaar schermdoek en assimilatieverlichting dienen de elektrische installatie, belichtingsinstallatie, trafo’s en de hoofdschakelkast te laten controleren en keuren. Gebreken dienen hersteld te worden.

Deze NEN 3140 keuring wordt uitgevoerd met warmtebeeldcamera’s welke een storing op afstand signaleren. Op de website Pincagro.nl is eenvoudig af te lezen wat een keuring gaat kosten. Volgens A. Meneer van Stolze B.V. gaat het om een controle van 80 punten 1 keer per jaar, en vervolgens 30 punten 1 keer per 3 jaar.